Ekologisk Policy

 

Vi älskar ekologiskt odling och visst ger det en godare eftersmak, eftersom man vet att det är odlat och hanterat på ett hållbart vis. Vi strävar att rosta endast kaffebönor från ekologiska odlingar.  Vi väljer gärna certifierat kaffe, men det händer även att vi hittar kaffe från mindre gårdar som inte har möjligt att certifiera sig, men som har mycket goda intentioner och framför allt gott kaffe.

Många av bönderna vi samarbetar med har faktiskt eko certifikaten men samtidigt finns det en del som följer ekologiska principer men ändå inte har en egen certifikat. Anledning kan vara, till exempel pga bristande kontrollorgan eller om bonden saknar resurser att certifiera sin gård, helt enkelt inte har den storskalighet som krävs. 

För en bonde i Etiopien som odlar 'trädgårdskaffe' och säljer till rosteriet via en kooperativ blir det ekonomisk omöjligt att bli certifierad, men de små bonder vill vi ändå gynna.