Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY
Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och att följa vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig att förstå vilka personuppgifter vi samlar in och hur de används samt vilka rutiner vi har vad gäller dina personuppgifter.

1. PERSONUPPGIFTSANSVAR
Muttley & Jack's Coffee Roasters AB är personuppgiftsansvarig.
Organisationsnummer: 559093-9962
Adress:
Muttley & Jack's Coffee Roasters AB
Sjöviksbacken 15
117 57 Stockholm
E-post: hello@muttleyandjack.com

2. UPPGIFTER SOM BEHANDLAS
De personuppgifter vi behandlar är bland annat;
(a) de uppgifter du lämnar till oss i formulär på webbplatsen www.muttleyandjacks.se, t.ex. genom att registrera dig, ansöka om prenumeration, lägga upp material eller ansöka om andra tjänster,
(b) uppgifter om köp du gör via vår webbplats och om fullgörelse av dina beställningar, och
(c) uppgifter om dina besök på webbplatsen, såsom exempelvis trafikdata, positionsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata (vare sig detta behövs för våra leveranser eller ej), och om de resurser du får tillgång till.
Om du väljer att svara på en av våra undersökningar behandlar vi de insamlade uppgifterna och om du kontaktar oss kan vi komma att dokumentera korrespondensen.

3. ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN
Dina personuppgifter används bland annat för att;

(a) visa material på Webbplatsen på ett ändamålsenligt sätt för dig,
(b) fullgöra våra skyldigheter enligt avtal med dig,
(c) tillhandahålla interaktiva delar av vår tjänst,
(d) informera dig om ändringar i våra tjänster,
(e) ta fram marknads- och konsumentstatistik, samt
(f) kontakta dig för direktmarknadsföringsändamål (se punkt 4).
Detta kan även omfatta samkörning, både inom och utom EES, med andra register och att dina personuppgifter överförs till andra bolag inom vår koncern och till våra samarbetspartners och annonsörer (se punkt 7 nedan).

4. DIREKTMARKNADSFÖRING
Vi kan använda dina uppgifter för att informera dig om varor och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig och vi kan även låta tredje part använda dina uppgifter för sådana ändamål. Sådan information meddelas per e-post, sms eller telefon endast om du har godkänt det eller om vi tidigare sålt liknande varor eller tjänster till dig och du inte motsatt dig sådan information genom att markera relevant box vid registrering m.m. eller genom att skicka en avanmälan till Adress: Muttley & Jack's Coffee Roasters AB, Sjöviksbacken 15 , 117 57 Stockholm eller genom e-post: hello@muttleyandjack.com

Enligt 11 § personuppgiftslagen får dina personuppgifter inte behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring efter du skriftligen anmält att du motsätter dig sådan behandling. Sådan anmälan kan ske till någon av de adresser som anges i stycket ovan.

5. IP-ADRESSER OCH COOKIES
Vi samlar in information om din dator, t.ex. din IP-adress, operativsystem och webbläsartyp, för systemadministration och för att rapportera aggregerad information till våra annonsörer i form av statistisk om våra besökares åtgärder och surfmönster (utan att identifiera individer).
För samma ändamål inhämtar vi information om din generella internetanvändning genom s.k. cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Webbplatsen.
Vi använder även cookies för att förbättra och anpassa Webbplatsen. Cookies hjälper oss bl.a. att;
(a) uppskatta mängden besökare och deras användningsmönster,
(b) spara information om dina inställningar,
(c) anpassa Webbplatsen efter dina önskemål, val och intressen,
(d) öka hastigheten på dina sökningar, och
(e) känna igen dig när du återvänder till sidan.

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.
Om du inte ändrat din webbläsares inställningar för att neka cookies, kommer vårt system att placera cookies på din dator när nu besöker Webbplatsen. Observera att om du väljer att neka cookies kan funktionaliteten komma att begränsas på delar av Webbplatsen.

6. MOTTAGARE AV UPPGIFTERNA
Vi kan lämna dina personuppgifter till andra bolag som är delägare i Muttley & Jack's. Vi kan även lämna dina personuppgifter till tredje part om;
(a) vi säljer eller köper en verksamhet eller tillgång, varvid vi får visa dina uppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller tillgång.
(b) om vi eller väsentliga delar av våra tillgångar förvärvas av tredje man, varvid personuppgifter kommer att vara en av de överförda tillgångarna,
(c) om vi måste lämna ut dina uppgifter för att kunna fullgöra en rättslig skyldighet eller för att skydda vår, våra kunders eller annans rättighet, tillgång eller säkerhet. Detta inbegriper informationsutbyte med andra företag för att motverka bedrägeri eller för begränsning av kreditrisk.
Vi lämnar aggregerade uppgifter till våra annonsörer – inte uppgifter på individnivå (vi kan t.ex. informera dem om att 500 män under 30 år har valt ett viss prenumeration viss dag). Vi kan också använda sådan information för att hjälpa våra annonsörer att nå den målgrupp de söker (t.ex. kvinnor i viss stad). Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att tillgodose våra annonsörers önskan om att visa deras reklam för sådan målgrupp.

7. TREDJELANDSÖVERFÖRING
Personuppgifter som samlas ifrån dig kan komma att överföras till land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Uppgifterna kan t.ex. behandlas av personal utanför EES, anställda av oss eller våra leverantörer, som arbetar med att genomföra din beställning, handlägga dina betalningsuppgifter eller tillhandahålla supporttjänster etc.
Genom att lämna dina personuppgifter till oss godkänner du att vi överför och behandlar dina uppgifter enligt stycket ovan. Vi kommer att dock att ta skäliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

8. SÄKERHET
Om vi har gett dig ett lösenord (eller om du har valt ett sådant) som ger dig tillgång till särskilda delar av Webbplatsen ansvar du för att behandla lösenordet konfidentiellt och inte lämna ut det till någon.
Överföringar över Internet är tyvärr inte helt säkra. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina uppgifter kan vi inte garantera säkerheten för uppgifter som överförs till Webbplatsen; alla överföringar sker på din egen risk. När vi har tagit emot uppgifter kommer vi att ta åtgärder för att förhindra obehörig tillgång.

9. REGISTERUTDRAG OCH RÄTTNING
Du har enligt 26 § personuppgiftslagen rätt att gratis, en gång per kalenderår, få information om de personuppgifter som behandlas om dig hos oss. Om du vill ha sådan information ska du skicka en skriftlig undertecknad begäran till adress: Muttley & Jack's Coffee Roasters AB, Sjöviksbacken 15 , 117 57 Stockholm.


Om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen kan du enligt 28 § personuppgiftslagen begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

10. TREDJEPARTSWEBBPLATSER
Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av en av våra partners, annonsörer eller delägande bolag eller av annan tredje part. Observera att dessa webbplatser kan ha egna integritetspolicys och att vi inte ansvarar för dessa. Läs dessa integritetspolicys innan du lämnar personuppgifter till sådana webbplatser.

11. TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR
Tillägg till och ändringar av denna policy kommer att publiceras på denna sida och kommer, när vi finner lämpligt, även skickas till dig via e-post.

12. KONTAKT
Du är välkommen att ställa frågor och lämna synpunkter rörande denna policy genom att skicka ett meddelande till adress: Muttley & Jack's Coffee Roasters AB, Sjöviksbacken 15 , 117 57 Stockholm eller genom e-post: hello@muttleyandjack.com